imageimage

Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long chốt DSCĐ chi cổ tức đợt 1 năm 2013

P.DVCK Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông của Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long để chi cổ tức tiền mặt đợt 1 năm 2013 như sau:

 

  • Thời gian chốt DSCĐ:   17h ngày 25/12/2013
  • Tỷ lệ:    6%/ mệnh giá  (600 đồng/cổ phần)
  • Thời gian chi trả:   từ ngày 10/01/2014
  • Địa điểm chi trả:   Ban Tài chính Kế toán - Tổng CTCP bảo hiểm Bảo Long hoặc tại các công ty thành viên của Bảo Long tại các tỉnh thành.

 

Thông tin chi tiết đăng tải trên Website của Bảo Long tại đây

 

 

 

 

 

 

image 33 image 0