imageimage

Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013

 

Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013 như sau:

 

  • Thời gian chốt DSCĐ:   17h ngày 22/04/2013
  • Thời gian tổ chức (dự kiến):   8h00, thứ Hai ngày 13/05/2013

 

Tải file thông báo: BaoLong_Thong_bao_ve_Chot_DSCD_tham_du_DH.pdf

 

image 36 image 0