imageimage

UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn

Ngày 5/10/2010, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 698/UBCK-GCN cho Công ty Cổ Phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC JSC) chào bán 2.430.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu; tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 24,3 tỷ đồng.


Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu lực, SPC JSC phải thực hiện phân phối cổ phiếu theo phương án nêu trong Bản cáo bạch. Tổ chức tư vấn phát hành của SPC JSC là Công ty Chứng khoán Rồng Việt.
     
Hiện nay, SPC JSC có vốn điều lệ 81 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại Nguyễn Văn Quỳ, Khu phố 1, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
      
Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 
Nguồn: 
UBCKNN

 

Bản cáo bạch (download file)

Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng (download file)

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (download file

image 19 image 0