imageimage

UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho DTA 

Ngày 7/3/2011, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 38/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Đệ Tam chào bán 5.500.000 cổ phiếu ra công chúng, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó: 5.000.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu; 500.000 cổ phiếu chào bán cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và cán bộ, công nhân viên. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 55 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn phát hành của Công ty là Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.


Công ty Cổ phần Đệ Tam có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại 2/6-2/8 Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Bản cáo bạch (Tải file)

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng (Tải file)

image 8 image 0