imageimage

VPG: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán

Thứ năm, 07/04/2011,Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo chấp thuận đăng ký bảo lưu mã chứng khoán như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia

- Tổ tiếng anh: Van Phuc Gia Investment Joint Stock Company

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia

- Trụ sở chính: 35 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (08) 3820 7874

- Fax: (08) 3820 8483

- Mã chứng khoán: VPG

- Thời hạn bảo lưu: 6 tháng

- Ngày bảo lưu: 07/04/2011

Quá thời hạn trên, nếu Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia không nộp hồ sơ đăng ký và xin cấp mã chứng khoán đầy đủ và hợp lệ, mã chứng khoán trên sẽ không còn hiệu lực tại VSD.

Công văn chấp thuận đăng ký đại chúng của VPG (tải file)

image 6 image 0