imageimage

Xí nghiệp In Sóc Trăng bán đấu giá cổ phần lần 2

Theo thông báo từ Sở GDCK Tp.HCM, VDSC thông báo chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:

1.Tên doanh nghiệp: XÍ NGHIỆP IN SÓC TRĂNG ( bán lần 2)

2. Giá khởi điểm: 10.500/ cổ phiếu

3. Thời gian đăng ký và đóng tiền cọc: Từ 08h ngày 06/10/2010 đến 16h00 ngày 18/10/2010

4. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 22/10/2010

5. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 26/10/2010 tại Sở GDCK Tp.HCM

 

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần 2 (download file)
Bản công bố thông tin bán đấu giá lần đầu (download file
)
Quy chế bán đấu giá lần 2 (download file
)
Phiếu đăng ký tham gia mua đấu giá cổ phần (download file
)

image 18 image 0