imageimage

Rồng Việt công bố kết quả kinh doanh Q3/2022 (theo Báo cáo tài chính riêng lẻ)

Quý 3 năm 2022, Rồng Việt ghi nhận 194 tỷ đồng doanh thu, giảm 14% so với Quý 3/2021. Sau 9 tháng năm 2022, doanh thu lũy kế đạt gần 651 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ và hoàn thành 55% kế hoạch năm 2022, trong khi tổng chi phí đạt gần 762 tỷ đồng, tăng 112% so với cùng kỳ năm trước và tương ứng 113% kế hoạch đề ra.

Lợi nhuận sau thuế Quý 3/2022 của Rồng Việt đạt 24 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm 2021; Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng năm 2022 ghi nhận âm 105 tỷ đồng.

Thu nhập trên mỗi cố phiếu (EPS) Quý 3/2022 đạt 229 đồng.

:
image 105 image 50