imageimage

Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu

08:00

01-04-2019

image

16:00

18-04-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

24-04-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

26-04-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

06-05-2019

image

16:00

07-05-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

27-04-2019

image

16:00

06-05-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần