imageimage

CTCP Cơ khí Hòn Gai- Vinacomin

08:30

17-08-2015

image

15:30

07-09-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

10-09-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

14-09-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

16-09-2015

image

16:00

21-09-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

15-09-2015

image

16:00

24-09-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần