imageimage

Công ty Cổ phần Bách hóa Điện máy Sài Gòn

08:00

05-07-2017

image

09:57

24-07-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

28-07-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

01-08-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

02-08-2017

image

16:00

08-08-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

02-08-2017

image

16:00

11-08-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

1,015,000

28,000


00
00
 

 

image 98 image