imageimage

Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land

08:00

19-03-2021

image

16:00

09-04-2021


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

15-04-2021

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

19-04-2021

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

20-04-2021

image

16:00

27-04-2021


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

20-04-2021

image

16:00

29-04-2021


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

16,000,000

10,000


00
00
 

 

image 122 image