imageimage

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quãng Ngãi

08:00

29-09-2015

image

16:00

15-10-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

21-10-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

23-10-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

26-10-2015

image

16:00

30-10-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

24-10-2015

image

16:00

02-11-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

1,666,667

10,000


30
00
 

 

image 354 image