imageimage

Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế

08:00

16-08-2019

image

16:00

26-08-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

30-08-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

04-09-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

10-09-2019

image

16:00

11-09-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

05-09-2019

image

16:00

11-09-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần