imageimage

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

08:00

30-07-2019

image

16:00

09-08-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

15-08-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

19-08-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

20-08-2019

image

16:00

22-08-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

20-08-2019

image

16:00

26-08-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần