imageimage

Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất Khẩu Cầu Tre

08:00

03-04-2017

image

16:00

20-04-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

26-04-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

28-04-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

03-05-2017

image

16:00

09-05-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

29-04-2017

image

16:00

08-05-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần