imageimage

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi

08:00

15-09-2015

image

16:00

01-10-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

07-10-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

09-10-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

12-10-2015

image

16:00

16-10-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

10-10-2015

image

16:00

19-10-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

2,000,000

9,284


00
00
 

 

image 64 image