imageimage

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

08:00

28-03-2019

image

16:00

05-04-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

11-04-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

16-04-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

22-04-2019

image

16:00

23-04-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

17-04-2019

image

16:00

19-04-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

37,500,000

9,900


00
00
 

 

image 89 image