imageimage

Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long

08:00

13-01-2020

image

16:00

22-01-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

04-02-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

06-02-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

07-02-2020

image

16:00

13-02-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

07-02-2020

image

16:00

13-02-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

1,569,728

25,000


00
00
 

 

image 123 image