imageimage

Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre

08:00

13-02-2020

image

16:00

24-02-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

28-02-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

03-03-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

04-03-2020

image

16:00

10-03-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

04-03-2020

image

16:00

10-03-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

864,000

14,630


00
00
 

 

image 49 image