imageimage

Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre

08:00

14-05-2020

image

16:00

29-05-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

04-06-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

08-06-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

09-06-2020

image

16:00

15-06-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

09-06-2020

image

16:00

15-06-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần