imageimage

Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông

08:00

03-11-2015

image

16:00

19-11-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

25-11-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

27-11-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

30-11-2015

image

16:00

04-12-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

28-11-2015

image

16:00

07-12-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

2,216,940

10,111


00
00
 

 

image 91 image