imageimage

Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOil

08:00

13-10-2015

image

16:00

29-10-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

04-11-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

06-11-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

09-11-2015

image

16:00

13-11-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

07-11-2015

image

16:00

16-11-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

1,038,300

13,200


00
00
 

 

image 92 image