imageimage

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hapulico

08:30

11-01-2018

image

15:30

05-02-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

08-02-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

12-02-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

21-02-2018

image

16:00

26-02-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

13-02-2018

image

16:00

22-02-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần