imageimage

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk

08:00

02-06-2022

image

16:00

24-06-2022


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

30-06-2022

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

04-07-2022

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

05-07-2022

image

16:00

11-07-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

05-07-2022

image

16:00

14-07-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

22,399,200

18,000


00
00
 

 

image 92 image