imageimage

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

08:30

10-03-2022

image

15:30

29-03-2022


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

01-04-2022

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

05-04-2022

image


Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

07-04-2022

image

16:00

12-04-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

06-04-2022

image

16:00

15-04-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

41,745,862

101,900


00
00
 

 

image 68 image