imageimage

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Quốc

08:00

10-04-2020

image

16:00

22-04-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

28-04-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

04-05-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

05-05-2020

image

16:00

11-05-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

05-05-2020

image

16:00

11-05-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần