imageimage

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Phú Quốc

08:00

07-12-2020

image

16:00

18-12-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

24-12-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

28-12-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

29-12-2020

image

16:00

05-01-2021


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

29-12-2020

image

16:00

04-01-2021


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần