imageimage

Công ty Cổ phần Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn

08:00

02-03-2016

image

16:00

18-03-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

24-03-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

28-03-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

29-03-2016

image

16:00

04-04-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

29-03-2016

image

16:00

07-04-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần