imageimage

Công ty Cổ phần Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn

08:00

22-02-2017

image

16:00

09-03-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

15-03-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

17-03-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

20-03-2017

image

16:00

24-03-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

18-03-2017

image

16:00

27-03-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần