imageimage

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định

08:00

02-10-2017

image

16:00

18-10-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

24-10-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

26-10-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

27-10-2017

image

16:00

02-11-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

27-10-2017

image

16:00

04-11-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

8,371,996

13,500


00
00
 

 

image 45 image