imageimage

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

08:00

04-08-2020

image

15:30

25-08-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

28-08-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:30

01-09-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

07-09-2020

image

16:00

09-09-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

01-09-2020

image

16:00

07-09-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

4,137,500

16,100


00
00
 

 

image 20 image