imageimage

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex

08:00

25-02-2020

image

15:30

17-03-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

23-03-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

25-03-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

27-03-2020

image

16:00

01-04-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

25-03-2020

image

16:00

31-03-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần