imageimage

Công ty Cổ phần Địa ốc 10

08:00

26-02-2016

image

16:00

17-03-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

23-03-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

25-03-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

28-03-2010

image

16:00

01-04-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

26-03-2016

image

16:00

04-04-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần