imageimage

Công ty Cổ phần Địa ốc 8

08:00

13-08-2015

image

16:00

14-09-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

18-09-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

22-09-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

23-09-2015

image

16:00

29-09-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

23-09-2015

image

16:00

02-10-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

702,000

51,900


00
00
 

 

image 140 image