imageimage

Công ty cổ phần Địa ốc Tân Bình

08:00

28-07-2015

image

16:00

17-08-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

21-08-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

25-08-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

26-08-2015

image

16:00

01-09-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

26-08-2015

image

16:00

04-09-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

1,692,600

33,700


00
00
 

 

image 64 image