imageimage

Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long

08:00

09-11-2016

image

16:00

25-11-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

01-12-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

05-12-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

06-12-2016

image

16:00

12-12-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

06-12-2016

image

16:00

15-12-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

193,777

111,000


00
00
 

 

image 76 image