imageimage

Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long

08:00

27-06-2022

image

16:00

08-07-2022


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

14-07-2022

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

15:00

18-07-2022

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

19-07-2022

image

16:00

25-07-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

19-07-2022

image

16:00

25-07-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần