imageimage

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn

08:00

10-03-2017

image

16:00

28-03-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

03-04-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

05-04-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

07-04-2017

image

16:00

13-04-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

06-04-2017

image

16:00

15-04-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

11,456,525

13,412


00
00
 

 

image 57 image