imageimage

Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu

08:00

18-02-2020

image

16:00

28-02-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

05-03-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

09-03-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

10-03-2020

image

16:00

16-03-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

10-03-2020

image

16:00

16-03-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

1,566,000

35,100


00
00
 

 

image 69 image