imageimage

Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu

08:00

13-03-2020

image

16:00

24-03-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

30-03-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

01-04-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

03-04-2020

image

16:00

09-04-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

02-04-2020

image

16:00

08-04-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần