imageimage

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc

08:30

10-11-2017

image

15:30

01-12-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

06-12-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

08-12-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

12-12-2017

image

16:00

15-12-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

09-12-2017

image

16:00

18-12-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

250,000

15,500


00
00
 

 

image 47 image