imageimage

Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ

08:00

29-10-2019

image

16:00

08-11-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

14-11-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

18-11-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

19-11-2019

image

16:00

21-11-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

19-11-2019

image

16:00

25-11-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần