imageimage

Công ty Cổ phần Đô thị Du Lịch Cần Giờ

08:00

18-12-2015

image

16:00

07-01-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

13-01-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

15-01-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

18-01-2016

image

16:00

22-01-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

16-01-2016

image

16:00

25-01-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần