imageimage

Công ty Cổ phần Dược Phẩm TV.Pharm

08:00

02-12-2015

image

16:00

31-12-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

07-01-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

11-01-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

22-01-2016

image

16:00

28-01-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

12-01-2016

image

16:00

21-01-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần