imageimage

Công ty Cổ phần EVN Quốc tế

08:30

04-07-2016

image

15:30

25-07-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

28-07-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

01-08-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

03-08-2016

image

16:00

05-08-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

02-08-2016

image

16:00

11-08-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

2,880,000

10,800


00
00
 

 

image 19 image