imageimage

Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

08:00

04-03-2020

image

15:30

23-03-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

27-03-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:30

31-03-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

05-04-2020

image

16:00

07-04-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

31-03-2020

image

16:00

06-04-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

5,423,000

16,500


00
00
 

 

image 29 image