imageimage

Công ty Cổ phần In Trần Phú

08:00

26-04-2018

image

16:00

17-05-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

23-05-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

25-05-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

28-05-2018

image

16:00

01-06-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

26-05-2018

image

16:00

04-06-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần