imageimage

Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ Hàng hóa Cao su

08:00

18-11-2015

image

16:00

07-12-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

11-12-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

15-12-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

16-12-2015

image

16:00

22-12-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

16-12-2015

image

16:00

25-12-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

2,160,000

22,297


10
00
 

 

image 61 image