imageimage

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng

08:00

25-02-2019

image

16:00

18-03-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

22-03-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

26-03-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

01-04-2019

image

16:00

02-04-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

27-03-2019

image

16:00

05-04-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

1,500,000

30,000


00
00
 

 

image 48 image