imageimage

Công ty Cổ phần Lâm sản và XNK Tổng hợp Bình Dương

08:00

06-06-2016

image

16:00

24-06-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

30-06-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

04-07-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

05-07-2016

image

16:00

11-07-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

05-07-2016

image

16:00

14-07-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần